FID sklopke

Zaštitni uređaj diferencijalne struje

- Kompletan program kompaktnih zaštitnih uređaja diferencijalne struje (FID sklopki) do 100A

- Nazivna struja kratkog spoja 6kA i 10kA

- Posebno namenjeni za zaštitu od strujnih udara i zaštitu imovine

- Veliki izbor različitih tipova (G, S, A, G/A, S/A, ...)

- Mogućnost montaže dodatne opreme