10kA program

Zaštitni uređaji diferencijalne struje PF7

- Kompletan program kompaktnih zaštitnih uređaja diferencijalne struje (FID sklopki) do 100A

- Nazivna struja kratkog spoja 10kA

- Posebno namenjeni za zaštitu od strujnih udara i zaštitu imovine

- Veliki izbor različitih tipova (G, S, A, G/A, S/A, R, U, ...)

- Specijalni U tip namenjen za kola sa frekventnim konvertorima sa velikom otpornošću na udare struje

- Mogućnost montaže dodatne opreme

- Otporni na niske temperature (-25°)