6kA program

Zaštitni uređaji diferencijalne struje PF6

- Ekonomična serija zaštitnih uređaja diferencijalne struje (FID sklopki)

- Nazivna struja kratkog spoja 6kA

- Namenjeni za zaštitu od struje greške / diferencijalne struje i kao dopunska zaštita

- Mogućnost montaže dodatne opreme

- Otporni na niske temperature (-25°)