PP00-Y/NYY-J/-O

Standard: JUS N.C3.315
Nazivni napon: 500 V
Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C pri polaganju: 0°C do +50°C
 
Konstrukcija: 
bakarni provodnik
izolacija od PVC-mase
ispuna od nevulkanizovane gume
noseće uže od čeličnih žica
plašt od PVC-mase.
 
 
Primena: 

Predviđen je za instalaciju u zgradama, pod otvorenim nebom, u zemlji sa mogucnošcu direktnog ukopavanja i u vodi, a takođe je otporan na otvoreni plamen u skladu sa standardom IEC60332-1. Kabal poseduje UV zaštitu.

​Specifikacija:

https://muricmilorad.files.wordpress.com/2011/11/fabrika-kablova-zajecar-katalog.pdf