PP40/NYCY

Standard: JUS N.C5.220
Nazivni napon: 0,6/1 kV
Opseg temperature: radne: -40°C do +70°C
pri polaganju: +5°C do +70°C
 
Konstrukcija:
provodnik bakarno/aluminijumsko uže
izolacija od PVC-mase
ispuna od nevulkanizirane gume
bakarne žice i jedna bakarna traka
plašt od PVC-mase.
 
Primena: 

Predviđen je za instalaciju u zgradama, pod otvorenim nebom, u zemlji sa mogućnošću direktnog ukopavanja i u vodi, a takođe je otporan na otvoreni plamen u skladu sa standardom IEC60332-1. Kabal poseduje UV zaštitu.

Specifikacija:

https://muricmilorad.files.wordpress.com/2011/11/fabrika-kablova-zajecar-katalog.pdf