PP44/NYRY-J/-O

Napojni i signalni kabal za fiksno poleganje. Predviđen je za poleganje u zemlji, u vodi, unutar objekata i pod otvorenim nebom, u kablovskim kanalicama, i u betonu. Koristi se u elektranama i drugim električnim postrojenjima, u industriji, gradskim mrežama i za povezivanje signalnih uređaja u industriji i saobraćaju. Otporan je na mehanička opterećenja, veoma je otporan na istezanje i može se polagati ležeći i koso, i na terene podložne klizanju.