XHP-48 A/NA2XSY

Primena: 

Predviđen je za instalaciju u zemlji, vodi, spolja, kao i u kablovske cevi za napojne stanice, industriju i potrošačku mrežu. Dobre instalacione mogućnosti ovog kabla čine njegovu instalaciju veoma lakom, čak i na teškim rutama. U skladu sa standardom VDE 0276-603 kabal mora biti zaštićen od direktnog izlaganja suncu.