PP41/CYABY(F)

Primena: 

Napojni kabal predviđen za poleganje najčešće pod zemljom, može se koristiti i u vodi, unutar objekata, kao i u kablovskim kanalicama i u betonu. Upotrebljava se za napajanje u elektranama, trafostanicama, industrijskim pogonima, gradskim mrežama i drugim električnim pogonima. Koristi se u uslovima gde je neophodna zaštita od težih mehaničkih oštećenja, ali kabal ne sme biti izloženi jačem vučnom istezanju. Kabal mora biti zaštićen od korozije, hemikalija, razređivača. Kabl je otporan na UV zračenje.