RG45/NYFGY

Primena: 

Napojni kabal za industrijska postrojenja i razvodne kutije. Predviđen je za instalaciju unutar objekata, direktno ukopavanje u zemlju, poleganje u vodu i beton kao i za rad u uslovima teškog mehaničkog opterećenja. Kabal poseduje UV zaštitu kao i zaštitu od glodara.