PP-Y/NYM-J/-O

Standard: JUS N.C3.220
Nazivni napon: 300/500 V
Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C
pri polaganju: 0°C do +50°C
 
Konstrukcija: o bakarni provodnik
izolacija od PVC-mase
ispuna od nevulkanizovane gume
plašt od PVC-mase.
 
Primena: 

Za ugradnju u, na ili ispod maltera, u suvim, vlažnim ili mokrim prostorijama, kao i u zidovima i betonu. Takođe pogodan za ugradnju na otvorenom ako je zaštićen od direktnog sunčevog zračenja.

Specifikacija:

https://muricmilorad.files.wordpress.com/2011/11/fabrika-kablova-zajecar-katalog.pdf