PF/H05V-K

Standard: JUS N.C3.202
Nazivni napon: 450/750 V
Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C
pri polaganju: 0°C do +50°C
 
Konstrukcija: o bakarni provodnik
izolacija od PVC-mase.
 
Primena: 

Za unutrašnje povezivanje u razvodnim kutijama i drugim električnim uređajima. Za ugradnju u zatvorenim kanalima i cevima.Nije za direktnu ugradnju ispod maltera.

Specifikacija:

https://muricmilorad.files.wordpress.com/2011/11/fabrika-kablova-zajecar-katalog.pdf