PPL/H03VV-F

Standard: JUS N.C3.301
Nazivni napon: 300/300 V
Opseg temperature: radne: -20°C do +70°C
pri polaganju: 0°C do +50°C
 
Konstrukcija:
provodnik bakarna uzica
izolacija od PVC-mase
plašt od PVC mase.
 
Primena: 

Za povezivanje lakih električnih aparata (stonih i stajaćih lampi, kuhinjskih aparata, kućnih usisivača, kancelarijskih aparata, radija itd.) na niskim mehaničkim naprezanjima u domaćinstvima, kuhinjama i kancelarijama. Nije za povezivanje grejnih tela ili komercijalnih električnih alata, nije za spoljnu upotrebu, u poljoprivredi ili privredi.

Specifikacija:

https://muricmilorad.files.wordpress.com/2011/11/fabrika-kablova-zajecar-katalog.pdf