ZN-S/H01N2-D/E

Standard: JUS N.C9.030
Nazivni napon: 200 V
Opseg temperature: radne: -20°C do +60°C
pri polaganju: 0°C do +50°C
 
Konstrukcija:
bakarni provodnik klase 5
izolacija od polihloroprena.
 
Primena: 

U suvim i vlažnim prostorijama kao kabl kod aparata za zavarivanje.

Specifikacija:

https://muricmilorad.files.wordpress.com/2011/11/fabrika-kablova-zajecar-katalog.pdf