PKZM0-4 motorni zaštitni prekidač

PKZM0-4 motorni zaštitni prekidač


Brand2:EATON

Motorni zaštitni prekidač, It = 2,5-4A, I>>56A

DataSheet