PKZM0-6,3 motorni zaštitni prekidač

PKZM0-6,3 motorni zaštitni prekidač


Brand2:EATON

Motorni zaštitni prekidač, It = 4-6,3A, I>>88A

DataSheet