PKZM0-10 motorni zaštitni prekidač

PKZM0-10 motorni zaštitni prekidač


Brand2:EATON

Motorni zaštitni prekidač, It = 6,3-10A, I>>140A

DataSheet