PKZM0-16 motorni zaštitni prekidač

PKZM0-16 motorni zaštitni prekidač


Brand2:EATON

Motorni zaštitni prekidač, It = 10-16A, I>>224A

DataSheet