Pocinkovana traka

Pocinkovana traka


Pocinkovana traka se koristi za uzemljenje energetskih nadzemnih kablova, postrojenja, industrijskih objekata i drugog. Materijal za izradu trake je toplovaljani čelik. U cilju zaštite od korozije traka se prevlači cinkom i to vrućim postupkom.

Isporuka trake se vrši u koturovima mase cca 50 kg.

 

Debljina trake

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

2

2,5

3

3,5

4

Širina trake

Masa

(mm)

kg/m

kg/m

kg/m

kg/m

kg/m

20

0,314

0,393

0,471

0,550

0,628

25

0,393

0,491

0,589

0,697

0,785

30

0,471

0,589

0,707

0,824

0,942

35

0,550

0,687

0,824

0,962

1,10

40

0,628

0,785

0,942

1,10

1,26