BC-O-1/8-ECO razvodna tabla

BC-O-1/8-ECO razvodna tabla


Brand2:EATON

Spratna tabla, jednoredna, 8 osiguračkih mesta, sa providnim vratima, nadgradna

DataSheet