PKZM0-0,16 motorni zaštitni prekidač

PKZM0-0,16 motorni zaštitni prekidač


Brand2:EATON

Motorni zaštitni prekidač, It = 0,1-0,16A, I>>2,2A

DataSheet