PKZM0-0,25 motorni zaštitni prekidač

PKZM0-0,25 motorni zaštitni prekidač


Brand2:EATON

Motorni zaštitni prekidač, It = 0,16-0,25A, I>>3,5A

DataSheet