PKZM0-0,4 motorni zaštitni prekidač

PKZM0-0,4 motorni zaštitni prekidač


Brand2:EATON

Motorni zaštitni prekidač, It = 0,25-0,4A, I>>5,6A

DataSheet