PKZM0-0,63 motorni zaštitni prekidač

PKZM0-0,63 motorni zaštitni prekidač


Brand2:EATON

Motorni zaštitni prekidač, It = 0,4-0,63A, I>>8,8A

DataSheet