PKZM0-2,5 motorni zaštitni prekidač

PKZM0-2,5 motorni zaštitni prekidač


Brand2:EATON

Motorni zaštitni prekidač, It = 1,6-2,5A, I>>35A

DataSheet